1. CHẤP NHẬN VÀ ĐÔNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng bao gồm những điều kiện mà người dùng phải chấp nhận điều khoản sử dụng là những quy định về việc truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ những thông tin từ COMTRANG.COM.

Khi sử dụng bất kì dịch vụ nào của COMTRANG.COM bạn đều phải tuân thủ và bị ràng buộc với mọi thông tin mà chúng tôi đưa ra.

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đông ý với một trong những điều khoản sử dụng chúng tôi đề ra thì bạn có thể ngưng lại việc sử dụng và truy cập những dịch vụ của COMTRANG.COM.

2. TRUY CẬP TRANG WEB

COMTRANG.COM có quyền được thây đổi hoặc chấm dứt dịch vụ và những thông tin mà COMTRANG.COM cung cấp. Việc thây đổi này có thể diễn ra vào bất cứ thời điểm nào , không cần thông báo trước . Nếu người dùng muốn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ COMTRANG.COM thì có thể sẽ cần phải cung cấp  thông tin đăng ký mà chúng tôi yêu cầu

Những thông tin. mà bạn cung cấp cho COMTRANG.COM cần đảm bảo về tính chính xác và cập nhật mới nhất. Và những thông tin mà bạn cung cấp cho COMTRANG.COM đều được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của COMTRANG.COM

Tên tài khoản hoặc mật khẩu hoặc những thông tin liên quan đến an ninh và bảo mật của website bạn đều cần phải giữ bảo mật không được tiết lộ với bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào khác để tránh sơ hở thông tin cá nhân tìa khoản của bạn cũng như quyền truy cập của bạn

Tài khoản được xác nhận là của bạn thì những thông tin về tài khoản và mật khẩu đăng nhập cần phải giữ bảo mạt không được tiết lộ cho bất kì ai khác để đảm bảo quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của COMTRANG.COM. Nếu như có hành vi truy cập trái phép trên tài khoản của bạn thì hãy ngay lập tức thông báo với chúng tôi để giải quyết kịp thời. Trong trường hợp tài khoản của bạn mất an toàn chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tài khoản hoặc số nhận dạng tài khoản.

3. THƯƠNG HIỆU

Chỉ khi được sự cho phép của COMTRANG.COM bằng văn bản thì bạn mới có thể sử dụng thương hiệu COMTRANG.COM .Đối với bên thứ 3 thì việc sử dụng biểu tượng cũng như các sản phẩm dịch vụ thiết kế COMTRANG.COM  không nhất thiết thông qua hoặc chỉ ra sự liên kết giữa hai bên.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong các điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ của COMTRANG.COM chô phép bạn sử dụng dịch vụ của COMTRANG.COM với mục đích phi thương mại

Tuy nhiên bạn không được sao chép tái xuất bản hoặc sửa đổi và tuyền tải bất kì nội dung và tài liệu ở trên website của COMTRANG.COM . Chỉ trừ khi thiết bị máy tính hoặc trình duyệt web mà bạn đang sử dụng có tính năng tự động.

5. HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

COMTRANG.COM cho phép bạn chỉ được sử dụng những dich vụ với mục đích hợp pháp và thỏa mãn với điều khoản sử dụng của COMTRANG.COM.  Nghiêm cấm những hành vi sử dụng dich vụ với mục đích vi phạm pháp luật;

6. ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN

Dịch vụ vủa chúng tôi gồm chức năng tin nhắn các trang web cá nhân, bản tin và nhiều tín năng tương tác khác . Hay đây còn được gọi là các dịch vụ tương tác . Tính năng tương tác cho phép người dùng truyền tải hoặc xuất bản nội dung hoặc tài liệu cho người khác , đây còn được gọi là hoặc động đóng góp chung của các thành viên.

Khi người dung cung cấp một loại thông tin đến dịch vụ của COMTRANG.COM thì thông tin đó không còn được coi là thông tin bảo mật mà đó được coi như là sự cung cấp cũng như sự đóng góp của bạn trên dịch vụ của chúng tôi . Bằng cách cung cấp thông tin này chúng tôi sẽ không thể thu hồi vĩnh viễn thông tin để tái xuất bản hoặc sửa đổi thông tin.

Những thông tin bạn đã đóng góp cho COMTRANG.COM phải do bạn sở hữu hoặc giám sát . Ngoài ra những thông tin này phải được đảm bảo chính xác của nội dung đóng góp người dùng.

7. GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH

Quyền hạn của COMTRANG.COM

  • COMTRANG.COM có quyền từ chối hoặc loại bỏ những đóng góp của thành viên có quyền sửa đổi những hướng đánh giá này theo hướng cần thiết
  • Có quyền tiết lộ những thông tin về danh tính của bạn cho bên cơ quan có thẩm quyền.
  • COMTRANG.COM có quyền ngưng quyền truy cập dịch vụ của bạn với bất kì lý do gì

COMTRANG.COM không thể duyệt toàn bộ tài liệu được đăng tải lên web và không thể loại bỏ những thông tin này một cách tức thì sau khi thông tin này mới được đăng tải

Đối với bên thứ 3 chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc kịp thời loại bỏ những thông tin những đóng góp của thành viên sau khi được đăng tải lên web của COMTRANG.COM

8. TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Những nội dung mà thành viên đóng góp cho website đều phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật và bất kì nội dung nào thành viên đã đóng góp chp website đều được áp dụng theo tiêu chuẩn.

9. DỰA VÀO CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP

Các thông tin được thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên web của COMTRANG.COM chỉ được sử dụng với mục đích thông tin chung những thông tin này sẽ được COMTRANG.COM cập nhật theo thời gian, tuy nhiên nội dung của chúng không nhất thiết phải được cập nhật đầy đủ hoặc không nhất thiết phải hoàn chỉnh.

Các thông tin có sẵn trên hoặc  thông tin qua dịch vụ của COMTRANG.COM được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung . Chúng tôi có thể cập nhật thông tin theo thời gian nhưng không nhất thiết phải hoàn chỉnh và chúng có thể thây đổi bất kì thời điểm nào.

Trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, độ hoàn thiện cũng như các kết quả sử dụng của thông tin trên website không phải là trách nghiệm của COMTRANG.COM. Và bạn phải có trách nghiệm với hành động khi sử dụng thông tin trên website COMTRANG.COM

10. VẤN ĐỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

Vấn đề vi phạm bản quyền là một trong những vấn đề mà chúng tối hết sức quan tâm. khi thông tin vi phạm bản quyền chúng tôi sẽ lập tức thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Khi bạn chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho website đã vi phạm bản quyền thì bạn có thể gửi yêu cầu đến COMTRANG.COM qua hình thức liên hệ phù hợp để loại bỏ thông tin.

11. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng của bạn hoặc bên thứ 3 chúng tôi sẽ không có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website COMTRANG.COM

12. TỪ CHỐI CÁC ĐẢM BẢO

Những tập tin có sẵn trên website hoặc những tập tin tải về từ internet hoàn toàn không được đảm bảo an toàn không chưa virut hoặc các mã phá hoại. Do vậy bạn phải chịu trách nhiệm và hoàn thành thủ tục để đáp ứng cho việc kiểm tra các kiểm tra các yêu cầu bảo vệ thông tin tránh virut hoặc các loại mã phá hoại thông tin.

 

 

 

 

 

  Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>