Chính sách bảo mật

Thông tin về chính sách bảo mật :

Chính sách bảo mật của comtrang.com mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhập được và dưới đây là cách chúng toi thu nhập thông tin cũng thư cách sử dụng thông tin này

1.Thông tin cá nhân được thu nhập như thế nào ?

Sau khi đăng kí nhận bản tin, sẽ có form yêu cầu nhập thông tin liên lạc và địa chỉ email… Khi đã được thu nhập thông tin cá nhân bạn sẽ được comtrang.com cung cấp đầy đủ dịch vụ , những thông báo mới nhất đầy đủ nhất của comtrang.com

2.Thông tin được thu nhập khi nào ?

Thông tin được thu nhập khi và chỉ khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ từ comtrang.com

3.Thời gian thông tin được lưu trữ ?

Thông tin được lưu trữ trong bao lâu ? Chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ thắc mắc về thời gian lưu trữ thông tin cá nhân. Thông tin được lưu trữ kể từ kh bạn bắt đầu là thành viên của chương trình nhận thông báo của comtrang.com cho đến khi thành viên hủy đăng ký .

4.Thông tin được thu nhập để làm gì ?

Thông tin của người dùng được thu nhập nhằm mục đích sau :

  • Làm cho bài viết trên website được nâng cao
  • Cập nhật thông tin người dùng một cách đầy đủ hơn
  • Thông báo đến người dùng những thông tin mới nhất từ website

5.Các bên thứ 3

Không trao đổi không bán không chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào

6.Các chương trình liên kết

comtrang.com có những chương trình liên kết với bên thứ 3 trên Blogs với những sản phẩm, những dịch vụ khuyến mãi của bên thứ 3. Các trang web từ bên thứ 3 tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng . Chính vì vậy những trách nghiệm có trong nội dung liên kết sẽ không là trách nghiệm của comtrang.com

 

  Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>